Trump aims to take on 'slow' FDA

Washington Examiner · 9 mins ago